Voorzitter

 

Als er geen voorzitter benoemd is, kunnen de eigenaren deze rol beurtelings op zich nemen. Hiervoor is echter wel goedkeuring van de vergadering nodig. Soms wordt er iemand van buiten de VvE tot voorzitter benoemd. Dit is alleen mogelijk als dit in de statuten zo is bepaald.


Taken voorzitter

  • is bevoegd de vergadering bijeen te roepen;
  • is degene die de vergadering leidt;
  • onderhoudt als eerste de contacten met de bestuurder. Hij ziet er op toe dat de bestuurder zijn taken naar behoren vervult;
  • vervangt wanneer nodig de bestuurder, tenzij dit in de statuten of door de vergadering anders is geregeld;
    is een bindend element in de VvE, die toegankelijk is voor vragen, klachten en problemen van de leden.Persoonlijk aansprakelijk


Wanneer de voorzitter buiten zijn bevoegdheden gaat, is hij of zij hiervoor persoonlijk aansprakelijk. Wanneer de VvE ten opzichte van derden de indruk heeft gewekt dat de voorzitter wel bevoegd zou zijn, dan is echter ook de VvE aansprakelijk.