Wanneer is een VvE actief?

Een actieve VvE houdt volgens de splitsingsakte en het splitsingsreglement in dat:

  • er minimaal één keer per jaar een vergadering plaatsvindt;
  • er een bestuur gevormd is, vooral bij kleinere VvE's komt dit in de praktijk vaak neer op een voorzitter en een beheerder. Zie verder 'bestuur';
  • er een verzekering is afgesloten voor het hele gebouw tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade;
    een periodieke bijdrage is bepaald en een gezamenlijke rekening is afgesloten op naam van de VvE;
  • er jaarlijks een exploitatierekening opgesteld wordt, lopende over het voorafgaande jaar waarin de door de appartementseigenaren te storten bijdragen genoemd worden.