Betalingsproblemen? U staat er niet alleen voor.

Als je schulden hebt, kan het moeilijk zijn om hulp in te roepen. Omdat je je ervoor schaamt wellicht of denkt dat het wel weer goed komt. Of omdat je simpelweg niet weet waar je terecht kunt. Er gaan soms jaren overheen voor mensen om hulp vragen. En dat is ontzettend jammer. Want schulden zijn dan al onnodig hoog opgelopen. Daarom hebben gemeenten er begin dit jaar een nieuwe wettelijke taak bijgekregen.

Wat betekent dit voor inwoners van Schiedam?
Sinds 1 januari is de gemeente Schiedam verantwoordelijk voor het vroeg signaleren van betaalachterstanden van haar inwoners. Het gaat dan om achterstanden in de betaling van vaste lasten. De uitvoering van deze taak heeft de gemeente neergelegd bij Stroomopwaarts. Heeft iemand een achterstand van meer dan één maand in de huur, bij de zorgverzekering, de energieleverancier of het drinkwaterbedrijf? Dan geeft deze organisatie de gegevens van haar klant door aan Stroomopwaarts. Zo kunnen zij mensen al heel vroeg vragen of ze hen kunnen (en mogen) helpen.

Wat betekent dit voor huurders van Woonplus?
Ook Woonplus is verplicht de gegevens van huurders met meer dan één maand achterstand aan Stroomopwaarts door te geven. Maar dat doen we niet voordat we zelf geprobeerd hebben contact met u te leggen en oplossingen te bespreken. In veel gevallen kunnen we een (betalings)regeling treffen. Denken we dat u meer hulp kunt gebruiken? Of heeft u daar zelf behoefte aan? Dan kunnen we u ook vertellen bij wie u het beste terecht kunt. Als wij uw gegevens aan Stroomopwaarts hebben doorgegeven, blijven wij overigens nog steeds contact zoeken. Dit doen we totdat de hulp vanuit Stroomopwaarts op gang is gekomen of niet nodig is gebleken.

Contact opnemen over uw betalingsproblemen?
Heeft u op dit moment een huurachterstand of (voorziet u) betalingsproblemen? Wellicht ten gevolge van de Covid maatregelen of de toeslagenaffaire? En wilt u met ons spreken over een oplossing? Bel dan op werkdagen tussen 8 en 11 uur naar 010 20 45 100 of stuur een mail naar woonplus@woonplus.nl. Een medewerker van de afdeling incasso neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.