Strategie en beleid

Woonplus is er voor mensen die zich moeilijk kunnen redden op de woningmarkt. Als woningcorporatie is het onze taak om ervoor te zorgen dat zij in Schiedam voldoende betaalbare en passende woningen kunnen vinden. Daarbij is het belangrijk dat deze woningen ook liggen in leefbare, diverse en duurzame wijken. Alleen dan zijn we in staat bij te dragen aan een goede basis in hun leven.

Alles wat we doen, doen we natuurlijk voor onze huurders. We willen daarom vaker met elkaar in gesprek en beter met elkaar communiceren. We zetten in op meer zichtbaarheid in de wijk en intensiveren onze samenwerking met partners op het gebied van preventie, leefbaarheid en begeleiding van de meest kwetsbaren. Ook gaan we ons klantcontactcentrum verder professionaliseren en onze (digitale) processen verbeteren.  

Forse ambities
Waar het onze woningen betreft, hebben we forse ambities. Qua aantallen én (energie)kwaliteit willen we over een aantal jaren op het landelijk gemiddelde zitten. Op dit moment heeft een derde van onze voorraad geen toekomstwaarde. Dat betekent dat we tot 2050 ongeveer 3000 woningen moeten slopen. Ook zullen we zo’n 300 woningen verkopen. Ter compensatie willen we 3800 nieuwe woningen bouwen die helemaal aan de eisen van de tijd voldoen.

Gemengde wijken en meer aanbod voor senioren
Deze nieuwbouwopgave geeft ons prachtige kansen. We krijgen de kans om te bouwen aan meer gemengde wijken waar mensen ongeacht hun achtergrond, leeftijd of inkomen met elkaar kunnen samenleven. Én we kunnen daardoor 800 extra sociale huurwoningen voor senioren realiseren. In wijken waar het aandeel sociale woningen te hoog is, gaan woningen verdwijnen. In andere wijken bouwen we woningen bij. Zo verspreiden we ons bezit beter over de stad, met fijnere buurten als resultaat.

Verduurzaming
Twee derde van onze woningvoorraad heeft wel toekomstwaarde, maar moet in 2050 CO2-neutraal zijn. We zetten daarbij primair in op het gasloos maken van onze voorraad middels een warmtenet. Deze werkzaamheden combineren we met gerichte maatregelen tijdens noodzakelijk onderhoud zoals na-isolatie. Daarnaast gaan we onze woningen voor het elektriciteitsgebruik voorzien van groene stroom. 

Meer weten over onze ambities? Lees dan het boekje 'onderweg naar 2050', ons ondernemingsplan 2021 - 2025, het jaarplan 2024 en het boekje dat wij in 2022 naar alle gemeenteraadsleden stuurden.