Mensen en organisatie

Bij Woonplus werken circa 120 mensen. Dagelijks zetten wij ons vol overgave in voor onze huurders en andere Schiedammers. Dit doen we in een wendbare organisatie die zoveel mogelijk gebiedsgericht opereert.  

Als woningcorporatie hebben we een maatschappelijke taak die veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Daarvan zijn we ons zeer bewust. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker die verantwoordelijkheid persoonlijk voelt en zich dagelijks afvraagt: wat hebben onze huurders nu eigenlijk écht nodig, welke rol kan ik daar zelf in pakken en met wie moet ik hiervoor de samenwerking opzoeken? Maar ook: wat moet er misschien veranderen in onze werkwijze? Want bij Woonplus willen we vooral geen dingen doen 'omdat ze nu eenmaal zo gaan.' Daarom hebben we gekozen voor een platte organisatie waarin iedereen een grote mate van zelfstandigheid heeft. Dat maakt ons wendbaar, stimuleert nieuwe initiatieven en zorgt ervoor dat we ons als organisatie constant blijven verbeteren.

Woonplus kent vijf afdelingen die elk geleid worden door een manager. Er zijn twee sturende afdelingen (strategie & portfolio en financiën & informatie) en drie uitvoerende afdelingen (de beide gebiedsteams wonen en onderhoud & ontwikkeling). Tussen de afdelingen wordt intensief samengewerkt. De leiding van Woonplus Schiedam is in handen van directeur-bestuurder Emile Klep.

Bestuur en management: wie is wie?