Ereschildjes voor onze complexen aan de Lorentzlaan

Afgelopen zaterdag, 10 september, was een mooie dag. Niet alleen omdat de zon lekker scheen, maar vooral omdat we twee ereschildjes van de Historische Vereniging Schiedam in ontvangst mochten nemen. Met deze schildjes toont de vereniging hun waardering voor het behoud van panden die belangrijk zijn voor het Schiedamse stadsgezicht. We ontvingen ze voor onze complexen aan de Lorentzlaan.

Wat eraan vooraf ging...
In 2013 lag het idee op tafel om alle woningen in de Wetenschappersbuurt te vervangen, inclusief deze twee woongebouwen aan de Lorentzlaan. Dit kwam omdat we in die periode het aantal eengezins-huurwoningen in Schiedam graag wilden uitbreiden. Gedurende de planvorming vond er echter langzaam een verschuiving plaats. En in 2015 besloten we definitief om de twee blokken te behouden en te renoveren. Een belangrijke reden hiervoor was het behoud van het stedelijke gevelbeeld.

Inmiddels hadden we ook een stevige duurzaamheidsambitie ontwikkeld. Daardoor ontstond de wens om nog een stap verder te gaan en de woningen volledig toekomstbestendig te maken. En zo komt het dat er nu 80 energiezuinige woningen liggen achter gevels die nog steeds het karakteristieke beeld uit de jaren vijftig hebben. Én dat we hier 80 starters en mensen met lage middeninkomens een thuis hebben kunnen geven. 

Waardering
De Historische Vereniging Schiedam heeft veel waardering voor onze renovatie. Ze omschrijven het resultaat als een waardevol en duurzaam woningbouwproject uit de wederopbouwperiode (1945- 1965) met een heldere en levendige architectuur. Dat dit nu onderstreept is met een ereschildje, voelt als een prachtige beloning.