Subsidie voor seniorenwoningen Groenoord Zuid

De Gemeente Schiedam heeft 250.000 euro subsidie ontvangen voor seniorenwoningen die we in Groenoord Zuid gaan realiseren. Dat is prachtig nieuws. De subsidie is bestemd voor de realisatie van een gezamenlijke ontmoetingsruimte bij de appartementen. Vrijdag 3 februari mochten we de cheque samen met de gemeente in ontvangst nemen uit handen van gedeputeerde Anne Koning.

De seniorenwoningen maken onderdeel uit van een grote herontwikkeling van Groenoord Zuid. Op dit moment werken we samen met AM Gebiedsontwikkeling hard aan de voorbereidingen hiervan. De subsidie is ontzettend welkom. Zoals Anne Koning het vrijdag verwoordde: “Senioren hebben behoefte aan levensloopbestendige appartementen, waarbij ruimte is voor saamhorigheid en ontmoeting. De kosten van deze ruimte zijn vaak te hoog voor projecten in het betaalbare en sociale segment. Het doel van de subsidieregeling Woonvormen senioren is om dit tekort te dekken.”

Dit voorjaar voegen wij Groenoord Zuid ook toe aan deze website onder 'waar we aan werken'. Zijn er belangrijke ontwikkelingen? Dan kunt u die daar altijd terugvinden.